Japanska för yrkeslivet - fortsättningskurs i muntlig språkfärdighet, 7.5 hp

Har du lärt dig prata lite japanska och vill ta steget till att göra den praktiskt användbar i yrkeslivet? 

Den här kursen riktar sig till de som läst motsvarande steg 3 på gymnasiet (ungefär 300 timmar) och syftar till att utveckla muntliga färdigheter som är användbara inom yrkeslivet. Kursens upplägg fokuserar på kommunikativa övningar och praktisk språkfärdighet. 

Kursen ges både helt på distans och Campus Linköping och bygger på lektioner och självstudier. Kursen kan läsas fristående eller tillsammans med Japanska för yrkeslivet - fortsättningskurs i skriftlig språkfärdighet. Deltagande i kursen på distans förutsätter tillgång till Internetansluten dator. Interaktion mellan lärare och kursdeltagare sker individuellt och i grupp via ett kommunikationsforum. 

Områdesbehörighet gäller för utbildning som startar fram till och med 31/5 2022, vilket påverkar meritvärde för sökande med vissa gymnasiebetyg. Enligt föreskrift UHRFS 2019:3 upphör de därefter att gälla och särskilda förkunskaper gäller enligt UHRFS 2019:1, 2020:4 samt 2020:5.

En unik examenVisa/dölj innehåll