Livslopp, åldrande och social exkludering, 7.5 hp

Livslopp, åldrande och social exkludering, 7.5 hp

VT 2022, Halvfart, Norrköping

Social exkludering är en dynamisk, kumulerande och multidimensionell process där individer förhindras att delta i samhället. Det täcker livsdomäner som produktion, aktivitet, hälsa och hälsobeteenden, materiella/ekonomiska resurser, sociala förhållanden, medborgardeltagande, och tillgång till tjänster.  Med denna grund kommer vi att lyfta fram problemet med social exkludering, med hälsa och livslopp som genomskärande perspektiv. Betoningen kommer att läggas på tvärvetenskapliga och intersektionella perspektiv och studenterna kommer att kunna bidra med egna forskningsfrågor samt att diskutera analytisk design nödvändig för att bearbeta dem. Förutom ett svenskt fokus så kommer också ett jämförbart internationellt perspektiv tas.

Examinationer genomförs på engelska, men kan genomföras på svenska vid överenskommelse med kursansvarig.

En unik examen