:

Det åldrande samhällets sociologi – en introduktion till sociala, kulturella och ekonomiska analyser av åldrande och social förändring, 7.5 hp

Det åldrande samhällets sociologi – en introduktion till sociala, kulturella och ekonomiska analyser av åldrande och social förändring, 7.5 hp

HT 2021, Helfart, Norrköping

Det åldrande samhällets sociologi – en introduktion till sociala, kulturella och ekonomiska analyser av åldrande och social förändring, 7.5 hp

VT 2022, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Livslängd symboliserar nutidens framgång men är framförallt förmedlad som ett hot mot samhället. Dagens åldrande populationen utgör en av de långsiktigt viktigaste individuella, institutionella och socialpolitiska utmaningarna i vår tid. Den samspelar med andra processer av förändring på makro-, meso- och mikro-nivå och berör problem som tex sociala strukturer, produktivitet, migration, kulturella normer och värden. Vi kommer därför att utreda de olika sociologiska perspektiven av ett åldrande samhälle och diskutera det från ett individslivsperspektiv, samt från dagens samhälles förändringar i sociala, kulturella och politiska sammanhang.  Efter en introduktion i grunderna av teori och demografi av det åldrande samhället, kommer vi att fokusera på de viktigaste utmaningar, forskningsperspektiv och politiska möjligheter inom ett nationellt och internationellt fokus.

Kursen ges på engelska, men examinationer kan genomföras på svenska.

Områdesbehörighet gäller för utbildning som startar fram till och med 31/5 2022, vilket påverkar meritvärde för sökande med vissa gymnasiebetyg. Enligt föreskrift UHRFS 2019:3 upphör de därefter att gälla och särskilda förkunskaper gäller enligt UHRFS 2019:1, 2020:4 samt 2020:5.

En unik examen Visa/dölj innehåll