Det åldrande samhällets sociologi – en introduktion till sociala, kulturella och ekonomiska analyser av åldrande och social förändring, 7.5 hp

Det åldrande samhällets sociologi – en introduktion till sociala, kulturella och ekonomiska analyser av åldrande och social förändring, 7.5 hp

HT 2020, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Det åldrande samhällets sociologi – en introduktion till sociala, kulturella och ekonomiska analyser av åldrande och social förändring, 7.5 hp

VT 2021, Helfart, Norrköping

Livslängd symboliserar nutidens framgång men är framförallt förmedlad som ett hot mot samhället. Dagens åldrande populationen utgör en av de långsiktigt viktigaste individuella, intuitions och socialpolitiska utmaningarna i vår tid. Den samspelar med andra processer av förändring på makro, meso och mikro-nivå och berör problem som tex sociala strukturer, produktivitet, migration, kulturella normer och värden. Vi kommer därför att utreda de olika sociologiska perspektiven av ett åldrande samhälle och diskutera det från ett individslivsperspektiv, samt från dagens samhälles förändringar i sociala, kulturella och politiska sammanhang.  Efter en introduktion i grunderna av teori och demografi av det åldrande samhället, kommer vi att fokusera på de viktigaste utmaningar, forskningsperspektiv och politiska möjligheter inom ett nationellt och internationellt fokus.

En unik examen
Visa/dölj innehåll