Science-Fiction Classics, grundkurs, 7.5 hp

Studenten ska tillägna sig en överblick över den historiska utvecklingen av engelskspråkig science fiction-litteratur, samt läsa science fiction-litteratur som behandlar framtidsvisioner och framtidsscenarier som tar sin utgångspunkt i författarens samtid. På så vis ge studenten en insikt i hur science fiction-litteraturen kan ges oss en större förståelse för vårt samhälle med avseende på bl. a. samhällsstruktur och vetenskap. Undervisning sker på engelska.

En unik examenVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll