Engelska 3, uppsats, 15 hp

Engelska 3, uppsats, 15 hp

HT 2017, Deltid 50%, Linköping

Ansök

Kursstart

HT 2017

Ort

Linköping

Studietakt

Deltid 50%


Nivå

Grundnivå

Studieform

Campusförlagd

Anmälningskod

LIU-43153


Period

201734 - 201803

Antal platser

5


Särskilda förkunskapskrav

Genomgången Engelska, grundkurs och Engelska, fortsättningskurs med minst 52,5 hp godkända, inklusive samtliga språkfärdighetsprov samt projektarbete (motsvarande).


Studieavgift

23745 kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz.


Ansök

Kursen avser halva den tredje terminens studier i engelska. Utbildningens mål är att ge avancerad färdighet i användning av engelska i skrift, samt en fördjupad inblick i vetenskaplig teori och metod. Detta görs genom att studenten skriver ett självständigt examensarbete om 15 hp inom antingen engelsk litteratur- eller språkvetenskap.

Länkar

http://www.liu.se/ikk/english/e3

Kontakt

Har du frågor om kursen, kontakta oss.