Engelska 3, uppsats, 15 hp

Ansök
Ansök
Ansök

Kursen avser halva den tredje terminens studier i engelska. Utbildningens mål är att ge avancerad färdighet i användning av engelska i skrift, samt en fördjupad inblick i vetenskaplig teori och metod. Detta görs genom att studenten skriver ett självständigt examensarbete om 15 hp inom antingen engelsk litteratur- eller språkvetenskap.

Läs mer om kursen

http://www.liu.se/ikk/english/e3

Kontakt

Har du frågor om kursen, kontakta oss.

En unik examen