Engelska 1- Modern litteratur, 7.5 hp

Engelska 1- Modern litteratur, 7.5 hp

VT 2020, Kvartsfart, Linköping

Engelska 1- Modern litteratur, 7.5 hp

HT 2020, Kvartsfart, Linköping

Engelska 1- Modern litteratur, 7.5 hp

VT 2021, Kvartsfart, Linköping

Engelska 1- Modern litteratur, 7.5 hp

HT 2021, Kvartsfart, Linköping

Engelska 1- Modern litteratur, 7.5 hp

VT 2022, Kvartsfart, Linköping

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att lära dig om engelskspråkig litteratur, främst från Storbritannien och USA. Under kursens gång analyserar och diskuterar vi modern litteratur som också valts för att belysa samhället, och du får också stifta bekantskap med litteraturvetenskapliga begrepp och analysmetoder. Kursen bjuder på en blandning av traditionella föreläsningar, seminarier med gemensamma diskussioner på engelska och skriftliga inlämningsuppgifter, vilka även ger en övning i att formulera dig på engelska. Kursen kan ingå som en del av grundkurs Engelska 1, 30 hp.

En unik examenVisa/dölj innehåll