Engelska 1 - Modernt brittiskt och amerikanskt samhälle, 7.5 hp

Engelska 1 - Modernt brittiskt och amerikanskt samhälle, 7.5 hp

VT 2020, Kvartsfart, Linköping

Engelska 1 - Modernt brittiskt och amerikanskt samhälle, 7.5 hp

HT 2020, Kvartsfart, Linköping

Engelska 1 - Modernt brittiskt och amerikanskt samhälle, 7.5 hp

VT 2021, Kvartsfart, Linköping

Engelska 1 - Modernt brittiskt och amerikanskt samhälle, 7.5 hp

HT 2021, Kvartsfart, Linköping

Kursen riktar sig till dig som vill få en introduktion till kultur- och samhällsliv i engelstalande områden, främst Storbritannien och USA. Kursen bjuder på en blandning av traditionella föreläsningar och seminarier med gemensamma diskussioner på engelska. Kursen ger dig både kulturell förståelse och en övning i att diskutera på engelska, vilket ger dig viktig kompetens inför ditt framtida yrkesliv. Kursen kan ingå som en del av grundkurs Engelska 1, 30 hp.

En unik examenVisa/dölj innehåll