Kultur och samhälle i Spanien, 7.5 hp

Spanska 1 - Kultur och samhälle i Spanien

VT 2020, Kvartsfart, Linköping

Kursen ger en överblick av Spaniens samhällsstruktur, historia, geografi, samhällsliv och kulturella förhållanden. Kursen behandlar utvalda områden av spanskt kultur- och samhällsliv baserade på informations- och kommunikationsteknologiska medier. Efter kursen förväntas studenten kunna: - visa grundläggande kunskaper för Spaniens historia, samhälle och kultur - redogöra för centrala aspekter av Spaniens samhällsutveckling och samhällsstruktur - identifiera och diskutera likheter och skillnader i levnadsförhållanden och umgängesformer i Sverige och Spanien - behärska centrala delar av det spanska ordförrådet. Kursen ingår som en del i Spanska 1.

En unik examen
Visa/dölj innehåll