Svenska för studier och yrkesliv, 15 hp

Svenska för studier och yrkesliv

HT 2020, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen vänder sig till studerande som inte har svenska som modersmål, men har grundläggande behörighet för högskolestudier och som vill fördjupa sina kunskaper och färdigheter i svenska språket både i tal och skrift för särskilt krävande högre studier och yrkesverksamhet. Kursen består av Muntlig språkfärdighet och Skriftlig språkfärdighet. Den muntliga språkfärdigheten innehåller övningar i talproduktion, informations- och presentationsteknik, argumentation och diskussionsinlägg. Den skriftliga språkfärdighetsdelen omfattar orientering om svenska skrivregler, stilarter, ordkunskapsövningar och fraseologi samt egen skriftlig produktion.

En unik examen
Visa/dölj innehåll