:

Svenska språket och människan, 15 hp

Svenska språket och människan, 15 hp

HT 2022, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Deltagarna introduceras först i ämnet socialantropologi och får göra en fältstudie kring ett typiskt svenskt fenomen (4 hp). Sedan ligger tyngdpunkten på läsning av svensk skönlitteratur med olika teman; arbete, traditioner, politik, kulturkrockar, familjeliv, ungdom m.m. (11 hp). Genom seminarier knutna till dessa böcker diskuteras svenskhet i förhållande till andra kulturer, historiskt och fram till nutid. Kursen examineras genom seminarier och skriftliga uppgifter kopplade till varje bok och tema.  

Läs mer om svenska språket och hur du kan designa en egen utbildning i ämnet Visa/dölj innehåll

En unik examen Visa/dölj innehåll