:

Svenska språket - Språkande från barndom till ålderdom, 7.5 hp

Svenska språket - Språkande från barndom till ålderdom, 7.5 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Kursen behandlar hur människans språkutveckling tar sig uttryck från barndom till ålderdom. Det handlar dels om den språkutveckling som de flesta genomgår, och dels om de svårigheter en del personer, på grund av exempelvis läs- och skrivsvårigheter, sjukdom eller ålder, kan ha i sin språkutveckling och i sitt språkbruk. Kursen behandlar också hjälpmedel för tillgänglighet.

En unik examen Visa/dölj innehåll