:

Svenska språket - Analys av texter, medier och samtal, 2.5 hp

Svenska språket - Analys av texter, medier och samtal, 2.5 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Kursen utgör en introduktion till hur man analyserar text, medier och samtal med fokus på professionella sammanhang. Textanalytiska samt interaktions- och diskursanalytiska teorier och metoder introduceras.

En unik examen Visa/dölj innehåll