:

Svenska för studier och yrkesliv: Textkurs, 15 hp

Svenska för studier och yrkesliv: Textkurs, 15 hp

VT 2022, Halvfart, Linköping

Kursen vänder sig till studerande som inte har svenska som modersmål men har grundläggande behörighet för högskolestudier och som vill fördjupa sina kunskaper och färdigheter i svenska språket med inriktning på högre studier och yrkesverksamhet. Kursen är framför allt inriktad på textstudier med skriftliga och muntliga övningar i syfte att förbättra vars och ens språkliga repertoar.  Inom kursen behandlas olika genrer av både skönlitteratur och sakprosa med viss tonvikt på olika slag av sakprosatexter.

En unik examen Visa/dölj innehåll