Svenska språket - Svenska språkets byggstenar, 5 hp

Svenska språket - Svenska språkets byggstenar, 5 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Svenska språket - Svenska språkets byggstenar, 5 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-07-16

Svenska språket - Svenska språkets byggstenar, 5 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

I kursen studeras hur svenska språket är uppbyggt. Kursen utgår från språkets allra minsta delar, språkljuden, vilka studeras i momentet fonetik. Därefter studeras hur ljuden fogas samman till betydelsebärande enheter, morfem och ord, som behandlas i momenten morfologi och ordbildning. Inom ramen för momentet satsgrammatik studeras sedan hur ord bygger upp satser i enlighet med svenska språkets regler. Kursen avslutas med en grundläggande diskussion kring hur meningar byggs samman till stycken och hela texter, vilket för vidare till delkurs 4, där texter analyseras på ett mer systematiskt sätt.

En unik examenVisa/dölj innehåll