:

Svenska språket - Svenska språkets byggstenar, 5 hp

Svenska språket - Svenska språkets byggstenar, 5 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

I kursen studeras hur svenska språket är uppbyggt. Kursen behandlar språkets struktur från morfem- till meningsnivå. Inledningsvis studeras morfem, ord och ordbildning. Inom ramen för momentet satsgrammatik studeras sedan hur ord bygger upp satser i enlighet med svenska språkets regler. Kursen avslutas med en grundläggande diskussion kring hur meningar byggs samman till stycken och hela texter.

Områdesbehörighet gäller för utbildning som startar fram till och med 31/5 2022, vilket påverkar meritvärde för sökande med vissa gymnasiebetyg. Enligt föreskrift UHRFS 2019:3 upphör de därefter att gälla och särskilda förkunskaper gäller enligt UHRFS 2019:1, 2020:4 samt 2020:5.

En unik examen Visa/dölj innehåll