Svenska språket 1: Det moderna språksamhället, 30 hp

Svenska språket 1: Det moderna språksamhället, 30 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Svenska språket 1: Det moderna språksamhället, 30 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Svenska språket 1: Det moderna språksamhället, 30 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

I kursen Svenska språket 1, Det moderna språksamhället, lär du dig hur det svenska språket är uppbyggt och varför vi använder språket som vi gör i olika sammanhang . Du lär dig att beskriva, analysera och utveckla både din egen och andras språkbehandling. Studier av språkandets formella och sociala aspekter flätas samman till en helhetssyn som står i samklang med modern språkforskning. I kursen studerar och analyserar du språkande med fokus på texter och tal som produceras och används i professionella sammanhang. Kursen är central för alla som arbetar med analys och produktion av texter (till exempel tjänstemän, kommunikatörer, informatörer, journalister, språkvårdare, skribenter och pedagoger).

En unik examenVisa/dölj innehåll