:

Svenska språket 1: Det moderna språksamhället, 30 hp

Svenska språket 1: Det moderna språksamhället, 30 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

I kursen Svenska språket 1, Det moderna språksamhället, lär du dig hur det svenska språket är uppbyggt och varför vi använder språket som vi gör i olika sammanhang. Du lär dig att beskriva, analysera och utveckla både din egen och andras språkbehandling. Studier av språkandets formella och sociala aspekter flätas samman till en helhetssyn som står i samklang med modern språkforskning. I kursen studerar och analyserar du språkande med fokus på texter och tal som produceras och används i professionella sammanhang. Kursen är central för alla som arbetar med analys och produktion av texter (till exempel tjänstemän, kommunikatörer, informatörer, journalister, språkvårdare, skribenter och pedagoger).

Områdesbehörighet gäller för utbildning som startar fram till och med 31/5 2022, vilket påverkar meritvärde för sökande med vissa gymnasiebetyg. Enligt föreskrift UHRFS 2019:3 upphör de därefter att gälla och särskilda förkunskaper gäller enligt UHRFS 2019:1, 2020:4 samt 2020:5.

En unik examen Visa/dölj innehåll