:

Svenska språket 2, Språksamhällets utveckling, 30 hp

Svenska språket 2, Språksamhällets utveckling, 30 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

I kursen följer vi två spår. Det första handlar om din utveckling som professionell skribent. Du tränar på professionell kommunikation och akademiskt skrivande. Du författar också en kortare uppsats, där kursupplägget ger dig övning både i att skriva en längre text och i att språkgranska och ge konstruktiv återkoppling på längre texter. Det andra spåret handlar om språkets utveckling. Du får möjlighet att förstå både hur språket som sådant utvecklats under historien och hur människors språkutveckling ser ut från barndom till ålderdom. Kursen fördjupar de teoretiska resonemangen och ger dig god träning i skrivande och återkoppling.

En unik examen Visa/dölj innehåll