Svenska språket - Svenska språkets ursprung och utveckling

5 hp

Svenska språket - Svenska språkets ursprung och utveckling, 5 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Kursen omfattar svensk språk- och stilhistoria från urnordisk tid fram till slutet av 1900-talet. Du får lära dig både om hur språket förändrats och varför. Språkets utveckling hör ihop med hur samhället utvecklats – och en rad andra faktorer. Kursen går också fram till vår tid och du får en insikt i hur det moderna textsamhället innebär förändrade villkor för skrivande, textframställning och språkvård. När det gäller språkvård fördjupar vi oss bland annat i hur normer och värderingar kring ett gott språkbruk har förändrats över tid.

En unik examen