Svenska språket 3, Tillämpad språkvetenskap, 30 hp

Svenska språket 3, Tillämpad språkvetenskap, 30 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-07-16

I fördjupningskursen Svenska språket 3, Tillämpad språkvetenskap, ligger fokus på det nutida svenska språksamhället ur ett samhälls- och medieperspektiv och på hur en språkvetares kunskaper kan tillämpas i olika sammanhang. I en delkurs fördjupar du dina kunskaper om svenskans grannspråk: de nordiska grannspråken, de officiella minoritetsspråken och några av de stora invandrarspråken. Inom ramen för metodkursen behandlas ett antal språkvetenskapliga metoder för att undersöka språket, språkandet och språksamhället ur olika perspektiv. Du väljer därefter ett område att självständigt undersöka närmare, då du under handledning av en erfaren språkforskare skriver en empiriskt inriktad kandidatuppsats.

En unik examenVisa/dölj innehåll