:

Svenska språket - Fonetik, 2.5 hp

Svenska språket - Fonetik, 2.5 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Kursen utgör en orientering i språkets ljudstruktur. Kursen inleds med artikulatorisk fonetik, som behandlar hur språkljuden skapas. Dessutom studeras fonologi, som handlar om hur språkljuden samverkar.

En unik examen Visa/dölj innehåll