Tyska för yrkeslivet, grundkurs, 60 hp

Tyska för yrkeslivet, grundkurs, 60 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Tyska för yrkeslivet, grundkurs

HT 2020, Helfart, Linköping

Kursen ger en gedigen basutbildning i språk kombinerat med fyra månaders praktik i Tyskland inom ett önskat yrkesområde. Kursens första termin består av en förberedande språkdel (Tyska, grundkurs) som läses i Linköping under höstterminen. Under vårterminen förläggs resten av studierna till Tyskland med 4 månaders praktik samt 1 avslutningsvecka. För mer information se kursens hemsida.

En unik examen
Visa/dölj innehåll