Magisterkurs i litteraturvetenskap, 60 hp

Magisterkurs i litteraturvetenskap, 60 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Kursen består av sex fördjupningskurser om vardera 7,5 hp och en uppsatskurs om 15 hp. Delkurserna utgörs av valfria kurser på avancerad nivå som väljs från forskarutbildningens inriktningskurser vid IKK. De kan också väljas ur det allmänna utbudet av kurser på avancerad nivå inom LiU eller från annan högskola/universitet. Under uppsatskursen utförs en självständig litteraturvetenskaplig undersökning om 15 hp.

Läs mer om ämnet litteraturvetenskapVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll