Litteraturvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

I kursen Litteraturvetenskap 3 fördjupar du dina kunskaper om aktuella teoretiska och metodiska inriktningar inom litteraturvetenskapen, och studerar exempel på hur de kommer till uttryck i litteraturvetenskaplig forskning. Du får också möjlighet att fördjupa dig inom ett särskilt litteraturvetenskapligt forskningsfält eller problemområde, eller en särskild period eller genre. Parallellt med detta finslipar du din språkliga framställnings- och argumentationsförmåga genom skrivande i olika genrer. Kursen avslutas med att du gör en litteraturvetenskaplig undersökning och skriver en uppsats om 15 hp. I uppsatskursen ingår att presentera och diskutera både din egen och andra studenters uppsatser. Kursen Litteraturvetenskap 3 lägger en gedigen grund för fortsatta studier på högre nivåer. Efter avslutad kurs har du möjlighet att fördjupa dig ytterligare genom att delta i antingen magisterkursen i litteraturvetenskap eller masterkursen i Språk och kultur med inriktning mot litteraturvetenskap. Kursen ger dig också breda perspektiv och en kritisk och analytisk kompetens av betydelse för ett arbetsliv utanför akademin. 

Läs mer om ämnet litteraturvetenskapVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll