Essän från Montaigne till medieåldern, 7.5 hp

Essän från Montaigne till medieåldern, 7.5 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

I kursen studeras essän som litterär genre i ett kulturhistoriskt perspektiv och med exempel från olika tidsperioder, stilar och teman. Utifrån olika perspektiv diskuteras essäns relation till andra genrer och texttyper och dess förhållande till sociala, kulturella och mediala förändringar. Kursen ger också studenten möjlighet att själv pröva essäformen, då examinationen utformas som en essä.

En unik examen
Visa/dölj innehåll