:

Konstvetenskapens teorier och problemområden 1, avancerad kurs, 15 hp

Kursen är en fördjupning av de senaste decenniernas teori och metodfrågor inom konstvetenskapen och riktar sig till studenter som tidigare gjort självständiga arbeten inom det konstvetenskapliga fältet.

En unik examen Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll