Teori och metod ur ett konstvetenskapligt perspektiv, 7.5 hp

Teori och metod ur ett konstvetenskapligt perspektiv, 7.5 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Teori och metod ur ett konstvetenskapligt perspektiv, 7.5 hp

HT 2020, Halvfart, Linköping

I kursen behandlas aktuell forskning inom fältet konstvetenskap och visuell kultur. Genom att läsa vetenskapliga texter, framförallt doktorsavhandlingar, syftar kursen till en ökad förståelse för ämnets forskningsläge samt dess teori och metod i vår samtid.

Läs mer om kursen

https://liu.se/studieinfo/kurs/717a05

https://liu.se/artikel/examen-i-konstvetenskap

En unik examen
Visa/dölj innehåll