Det kollektiva minnets visuella gestaltning i det offentliga rummet, 7.5 hp

Det kollektiva minnets visuella gestaltning i det offentliga rummet, 7.5 hp

VT 2020, Halvfart, Linköping

Kursen behandlar det kollektiva minnets visuella gestaltning i det offentliga rummet. Mer konkret handlar det exempelvis om hur minnesmonument, offentliga konstverk och byggnader i vår gemensamma miljö ger uttryck för samhällsideal, kulturella fenomen och historiska händelser. Målet är att ge ökad förståelse för det offentliga rummets sociala och kulturella betydelse utifrån ett gestaltnings- och kulturarvsperspektiv.

En unik examen
Visa/dölj innehåll