Konstvetenskap 1, grundkurs

30 hp

Konstvetenskap 1, grundkurs

HT 2022, Helfart, Linköping

Grundkursen i konstvetenskap avser att ge översiktliga kunskaper, historiska och teoretiska, om Västerlandets konst och visuella kultur. Såväl estetiska som stilhistoriska och tekniska aspekter läggs på studieobjekten och de sätts in i sitt idé- och kulturhistoriska sammanhang.

En unik examen