Konst och visuell kultur från 1750 till idag, grundkurs

15 hp

Konst och visuell kultur från 1750 till idag, grundkurs, 15 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Kursen fokuserar/behandlar byggnadsverk och konstföremål som människan har skapat mellan 1750 fram till idag, i framför allt den västerländska kulturkretsen i ett historiskt och teoretiskt perspektiv. Såväl estetiska som stilhistoriska och tekniska aspekter läggs på studieobjekten och de sätts in i sitt idé- och kulturhistoriska sammanhang.

En unik examen