Religionshistoria, avancerad kurs, 30 hp

Religionshistoria, avancerad kurs

VT 2020, Helfart, Linköping

I kursen ingår religionshistoriska teorier och metoder; fördjupning inom ett specifikt religionsvetenskapligt fält samt en självständig behandling av en problemställning inom ämnesområdet religionshistoria, vilken presenteras skriftligt och försvaras vid ett uppsatsseminarium.

Studera på distans
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll