:

Religionshistoria, avancerad kurs, 30 hp

I kursen ingår religionshistoriska teorier och metoder; fördjupning inom ett specifikt religionsvetenskapligt fält samt en självständig behandling av en problemställning inom ämnesområdet religionshistoria, vilken presenteras skriftligt och försvaras vid ett uppsatsseminarium.

Studera på distans Visa/dölj innehåll

En unik examen Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll