Företagsekonomi 3 mot marknadsföring, fördjupningskurs, 30 hp