:

iOS applicationsutveckling för iPhone och iPad, grundkurs, 8 hp

Kursen behandlar applikationsutveckling för iPhone och iPad. Studenterna förväntas ha erfarenhet i objektorienterad programmering motsvarande en grundkurs (helst programspråket Objective-C). För genomförande av kursen krävs tillgång till dator med XCODE och internetanslutning. Tillgång till en iPhone alt. iPad rekommenderas. Efter avslutad kurs skall studenten kunna använda utvecklingsmiljön XCODE, Interface Builder, API:er för iOS för att utveckla olika typer av applikationer (appar).

En unik examen Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll