Geografi, grundkurs, 30 hp

Kursen behandlar hur människor i olika länder, kulturer och regioner nyttjar viktiga naturresurser som mark, vatten och klimat för samhällsbyggande. Särskilt studeras samspelet människa-natur och hur detta kommer till uttryck i utbredning och sammansättning av befolkning, bebyggelse, infrastruktur och näringsliv. Naturlandskapets och kulturlandskapets sammansättning och förändringsprocesser studeras och de regionala försörjnings- och utvecklingsfrågorna behandlas ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Kursen avslutas med geografiska fördjupningsstudier av globala och regionala samband. Hantering av lägesbunden information, kartografi och geoexkursioner ingår.

En unik examen
Visa/dölj innehåll