Mikroekonomisk teori, 7.5 hp

Kursen fokuserar på traditionell neoklassisk teori. Kursen lägger en teoretisk grund att stå på samt färdigheter att jobba med mikroekonomiska modeller för den som vill arbeta som nationalekonom inom framförallt mikroekonomi, men också inom makroekonomi. 
Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.

En unik examenVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll