Mikroekonomisk analys, 7.5 hp

Mikroekonomisk analys, 7.5 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Kursen fokuserar på mikroekonomiska tillämpningar och analys av aktuell mikroekonomisk forskning. Kursen avser att ge verktyg och praktisk träning i forskningsnära utredningsteknik och utvärderingsmetoder. Tillämpningarna hämtas främst från områdena arbetsmarknadsekonomi, beteendeekonomi och hälsoekonomi. 
Kursen kan ges på svenska/ och eller engelska.

En unik examen
Visa/dölj innehåll