Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata, 7.5 hp

Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata, 7.5 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Kursen behandlar centrala problemställningar inom ekonometriskt utredningsarbete och forskning. Ekonometriska studier baserade på panel- och tvärsnittsdata är vanligt förekommande inom mikroekonomi men förekommer också inom makroekonomi och finansiell ekonomi. I kursen analyseras, vid formulering av modeller baserade på panel- och tvärsnittsdata, de vanligaste problemen och dess lösningar i ekonometriska studier. Ett mål med kursen är att deltagarna efter genomförd kurs skall kunna självständigt och praktiskt genomföra avancerade ekonometriska undersökningar på den nivå som arbetsmarknaden kräver. 
Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.

En unik examen
Visa/dölj innehåll