Institutionell teori och analys, 7.5 hp

Institutionell teori och analys, 7.5 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Kursen behandlar institutioner i form av spelregler som t.ex. lagar och sedvänjor. På kursen studeras drivkrafterna bakom institutionell förändring och hur institutioner, i form av t.ex. lagstiftning, sedvänja och kontrakt, hanterar informationsproblem, svekfullt beteende, begränsad rationalitet, instabila preferenser och transaktionskostnader. Tillämpningar av den institutionella teorin tas upp inom både ekonomi och politik. 
Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

En unik examen
Visa/dölj innehåll