Spelteori, 7.5 hp

Spelteori

HT 2019, Halvfart, Linköping

Kursen behandlar grunderna i spelteoretisk teori och metod. Spelteori är idag en central analysmetod inom både nationalekonomi, företagsekonomi och statsvetenskap. Metoden används bl.a. för att analysera strategiskt beteende, rationellt och icke-rationellt beslutsfattande samt som utgångspunkt för ekonomiska experiment. På kursen kommer tillämpningar av spelteori inom både ekonomi och politik att tas upp. Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.

En unik examen
Visa/dölj innehåll