Ekonometri: Tidsseriedata, 7.5 hp

Ekonometri: Tidsseriedata, 7.5 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Kursen behandlar centrala problemställningar inom ekonometriskt utredningsarbete och forskning. Ekonometriska studier baserade på tidsseriedata är vanligt förekommande inom såväl mikro-, makro- som finansiell ekonomi. På kursen analyseras de vanligaste problemen och dess lösningar i ekonometriska studier baserade på tidseriedata. Ett mål med kursen är att deltagarna efter genomförd kurs skall kunna självständigt och praktiskt genomföra avancerade ekonometriska undersökningar på den nivå som arbetsmarknaden kräver. 
Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

En unik examen
Visa/dölj innehåll