Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument, 15 hp

Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument

HT 2019, Helfart, Linköping

Kursen fokuserar på investeringsprocessen, finansiell riskhantering via derivatinstrument och portföljhantering i teori och praktik. Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.

En unik examen
Visa/dölj innehåll