Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument, 15 hp

Kursen fokuserar på investeringsprocessen, finansiell riskhantering via derivatinstrument och portföljhantering i teori och praktik. Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.

En unik examenVisa/dölj innehåll