Makroekonomisk teori, 7.5 hp

Makroekonomisk teori, 7.5 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

I kursen behandlas centrala makroekonomiska teorier, koncept, analytiska angreppsätt och empiriska regelbundenheter. Fokus kommer att ligga på den moderna tillväxtteorin, teorier kring konjunkturcykler, penning- och finanspolitik, konsumtions- och investeringsteori och arbetslöshet.
Dessutom tar kursen upp aktuella makroekonomiska problem samt tillämpad forskning kring globala makroekonomiska frågor såsom miljö, migration och ekonomiska kriser.

En unik examen
Visa/dölj innehåll