Matematiska metoder i nationalekonomi, fortsättningskurs, 7.5 hp

Kursen behandlar olika matematiska metoder som inom nationalekonomin används för att lösa i första hand jämvikts- och optimeringsproblem. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

En unik examenVisa/dölj innehåll