Makroekonomisk teori och politik, fortsättningskurs, 7.5 hp

Makroekonomisk teori och politik, fortsättningskurs, 7.5 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Kursen är en påbyggnad på den grundläggande kursen i makroekonomi och behandlar den moderna teoribildningen inom det makroekonomiska området med tonvikt på konjunkturanalys och tillväxt. 
Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.

En unik examen
Visa/dölj innehåll