Makroekonomisk teori och politik, fortsättningskurs, 7.5 hp

Kursen är en påbyggnad på den grundläggande kursen i makroekonomi och behandlar den moderna teoribildningen inom det makroekonomiska området med tonvikt på konjunkturanalys och tillväxt. 
Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.

En unik examenVisa/dölj innehåll