Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, fortsättningskurs, 7.5 hp

Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, fortsättningskurs, 7.5 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen behandlar den samhällsekonomiska lönsamhetskalkylens grunder utifrån välfärdsekonomisk teori, hur man går tillväga när man gör en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl, samt metoder att uppskatta intäkts- och kostnadsposter för effekter som saknar marknadspris. I kursen ingår tillämpningar från olika sektorer, exempelvis transport-, hälso- och miljöområdet. 
Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.

En unik examen
Visa/dölj innehåll