Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, fortsättningskurs, 7.5 hp

Kursen behandlar den samhällsekonomiska lönsamhetskalkylens grunder utifrån välfärdsekonomisk teori, hur man går tillväga när man gör en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl, samt metoder att uppskatta intäkts- och kostnadsposter för effekter som saknar marknadspris. I kursen ingår tillämpningar från olika sektorer, exempelvis transport-, hälso- och miljöområdet. 
Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.

En unik examenVisa/dölj innehåll