Finansiell ekonomi, fortsättningskurs, 7.5 hp

Finansiell ekonomi, fortsättningskurs, 7.5 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen går igenom grundläggande finansiell teori om det finansiella systemet, de finansiella marknaderna, instrumenten och aktörerna.
Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.

En unik examen
Visa/dölj innehåll