Finansiell ekonomi, fortsättningskurs, 7.5 hp

Kursen går igenom grundläggande finansiell teori om det finansiella systemet, de finansiella marknaderna, instrumenten och aktörerna.
Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.

En unik examenVisa/dölj innehåll