Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv, fortsättningskurs, 7.5 hp

Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv, fortsättningskurs, 7.5 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen behandlar räntor, räntebärande instrument och valutakurser i teori och praktik. Räntor och valutakurser är för de flesta företag (och hushåll) de viktigaste priserna då de påverkar kostnaden för lån, värdet och avkastningen på investeringar, kassaflöden i främmande valutor samt företagets konkurrenskraft. 
Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.

En unik examen
Visa/dölj innehåll