Marknadsstruktur och företagsstrategi, 7.5 hp

Marknadsstruktur och företagsstrategi, 7.5 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen behandlar det ämnesområde som på engelska betecknas som industrial organization där företagets beteende på olika typer av marknader studeras. Beteendet handlar t.ex. om strategier för att öka marknadsinflytande, strategier för prissättning, osv. Kursen introducerar spelteori. 
Kursen kan ges på svenska/och eller engelska. 

En unik examen
Visa/dölj innehåll