Ekonometri, 7.5 hp

Ekonometri

HT 2019, Helfart, Linköping

Ekonometri

VT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Ekonometri, 7.5 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

I kursen ingår formulering, skattning och tolkning av olika ekonometriska modeller samt tillämpning av ekonometriska modeller på mikro- och makroekonomiska problem. Datorlaborationer ingår som en obligatorisk del. Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.

En unik examen
Visa/dölj innehåll