Ekonometri, 7.5 hp

I kursen ingår formulering, skattning och tolkning av olika ekonometriska modeller samt tillämpning av ekonometriska modeller på mikro- och makroekonomiska problem. Datorlaborationer ingår som en obligatorisk del. Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.

En unik examenVisa/dölj innehåll