Ledarskap och styrning i offentliga verksamheter, 7.5 hp

Ledarskap och styrning i offentliga verksamheter, 7.5 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Kursen behandlar frågor om ledarskap och styrning i offentliga organisationer. En central utgångspunkt för kursen är att offentlig verksamhet allt oftare sker i nätverk bestående av både offentliga och privata aktörer. Syftet med kursen är att ge studenterna möjlighet att reflektera och utveckla verktyg för ledarskap och styrning i en föränderlig offentlig verksamhet.

En unik examen
Visa/dölj innehåll