Offentlig politik och förvaltning, 15 hp

Offentlig politik och förvaltning, 15 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Kursen behandlar centrala problem som rör genomförandet av offentlig politik och förvaltningens roll i det politiska systemet. Ett särskilt fokus ligger på relationen mellan politik och förvaltning, teorier om offentlig styrning samt reformer och institutionell förändring inom olika politikområden. I kursen behandlas offentlig politik på såväl statlig som lokal och regional nivå. Pedagogiskt läggs stor vikt vid att varva teoretiska inslag med praktiska övningar.

En unik examen
Visa/dölj innehåll