Jämförande politisk ekonomi, 15 hp

Jämförande politisk ekonomi, 15 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Kursen handlar om sammanflätningen av politiska och ekonomiska processer i Europa. Centrala teman är regleringen av ekonomierna i Europas länder och hur politiken i länderna reagerar på förändringstryck från EU och globaliseringen.  Fokus ligger på politikområden som har betydelse för näringslivets utveckling, som handelspolitik, innovationspolitik och miljöpolitik. 

En unik examen
Visa/dölj innehåll